Bezpieczeństwo i zdrowie na wsi to bezpłatne porady z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, BHP oraz pracy w gospodarstwie i na wsi. To również gry i zabawy z atrakcyjnymi nagrodami oraz pogadanki edukacyjne i upominki związane z bezpieczeństwem w gospodarstwie, w drodze do pracy i szkoły. Od 2013 roku akcja „Prenumeruję i Pomagam" we współpracy z fundacją „AVANTI" Katarzyny Rogowiec.

Gdzie będziemy?

Informacje o terminach i miejscach akcji "Bezpieczna wieś" zamieścimy na stronie internetowej
oraz na łamach Tygodnika Rolniczego i top agrar Polska.