Bezpieczeństwo i zdrowie na wsi to bezpłatne porady z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, BHP oraz pracy w gospodarstwie i na wsi. To również gry i zabawy z atrakcyjnymi nagrodami oraz pogadanki edukacyjne i upominki związane z bezpieczeństwem w gospodarstwie, w drodze do pracy i szkoły. Od 2013 roku akcja „Prenumeruję i Pomagam" we współpracy z fundacją „AVANTI" Katarzyny Rogowiec.

O akcji - nasza misja

  • Bezpłatne porady z zakresu zdrowia, bezpieczeństwa pożarowego,  BHP oraz rolnictwa,
    gry i zabawy z atrakcyjnymi nagrodami oraz pogadanki edukacyjne i upominki związane
    z bezpieczeństwem w gospodarstwie, w drodze do pracy i szkoły 

  • Chcemy uświadamiać, jakie zagrożenia towarzyszą życiu i pracy na wsi, i przez zabawy edukacyjne dotrzeć do świadomości jej mieszkańców 

  • Przyjdź na jedną z naszych akcji - przekonaj się, że warto: 


   Dla bezpieczeństwa Twojego i Twojej rodziny!


"top agrar Polska oraz Tygodnik Poradnik Rolniczy objęły patronatem medialnym kampanię „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” współorganizowanej przez Państwową Inspekcję Pracy - www.bhpwrolnictwie.pl".